SALAM NEWS

SALAM sd NEWS

SALAM NEWS

SALAM sd NEWS

..این بلاگ خبری مدرسه ی سلام می باشد..

بایگانی
آخرین مطالب

آقای مزینی

کلاس ها هر کدام شخصیت جداگانه وخصوصیت خاصی دارند.

  • sadra ehsani

آقای شکوفی


نظم یکی از مهم ترین عوامل رسیدن به موفقیت و خوب انجام شدن فعالیت های از پیش تعیین شده است، بنا بر این یکی از مسایلی که برای همه ی ستون های مدرسه بسیار اهمیت دارد، توجه جدی به موضوع نظم است، چه از دانش آموزان و چه از دبیران تغازای ما جدیت در عنصر نظم است.

 

نظر او در مورد نماز

نماز یکی از ویژگی های خاص خودش در مورد خداوند جهت ایجاد نظم است، بنابر این وقتی نماز در مدرسه برقرار می شود و به نظم فردی و عمومی مدرسه برای برقراری نماز کمک می کند.


 

تهیه کننده: صدرااحسانی

  • sadra ehsani
این بلاگ خبری مدرسه ی سلام صادقیه است و به زودی دراین بلاگ خبرهای قابل توجهی گذاشته می شود.
  • sadra ehsani